Villkor

Åtaganden kund

I samband med att du bokar en kurs via oss, godkänner du samtidigt våra villkor samt ansvarsfriskrivning. Ansvarsfriskrivningen undertecknas på plats före påbörjad kurs.

Andersbo Wakeboard Club Villkor

Priser

De priser som anges via Andersbo wakeboard club handelsbolag anges inklusive mervärdesskatt (moms). Priserna inkluderar samtlig specialutrustning som behövs för genomförande av vald aktivitet om inte annat anges eller är överenskommet.

Betalning

Andersbo wakeboard club handelsbolag erbjuder tre olika betalningsalternativ:
Betalning via Swish, kontant betalning samt betalning och bokning genom liveit.se.
I särskilda fall även betalning mot faktura.

Ångerrätt

Du som konsument har alltid ångerrätt på bokad kurs upp till 24h innan kurstillfället. Andersbo wakeboard club har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnader för resa, logi samt kost vid uteblivet kurstillfälle på grund av omständigheter som står utanför Andersbo wakeboard club handelsbolags skäliga kontroll. Om kunden avbokat en kurs med mindre än 24h innan kurstillfället kan delar av kostnaden för kursen debiteras om det ej råder någon möjlighet till ombokning eller annan lösning enligt överenskommelse med Andersbo wakeboard club handelsbolag.

Ålder, Hälsorestriktioner och andra begränsningar

Vid bokning av kurs hos Andersbo wakeboard club handelsbolag anges vilka begränsningar och villkor som finns för respektive kurstyp avseende t.ex. minimiålder, längd, vikt och hälsorestriktioner. Vid osäkerhet om dessa och liknande villkor ombeds köparen att kontakta Andersbo wakeboard club handelsbolag för mer information. Andersbo wakeboard club handelsbolag vill även uppmärksamma köpare och deltagare på att angiven tidsåtgång för respektive kurs skall ses som en uppskattning och att deltagare under en del upplevelser kan få vänta mellan olika delar tillsammans med andra deltagare.

Tillämpning och konsumentskydd

De här Allmänna villkoren (”Villkor”)  är tillämpliga på det köpeavtal som du som konsument sluter med Andersbo wakeboard club handelsbolag, (Org. nr 969773-4300). För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) på samtliga köp via Andersbo wakeboard club handelsbolag.

Personuppgifter

Andersbo wakeboard club handelsbolag ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i samband med köp hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Genom godkännande av villkoren med Andersbo wakeboard club handelsbolag samtycker du till att dina uppgifter sparas för att kunna behandla din bokning samt möjliggöra utförandet av din beställning vid kurstillfället.

Force Majeure

I händelse av omständigheter som står utanför Andersbo wakeboard club handelsbolags skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Andersbo wakeboard club handelsbolag förpliktelse att fullgöra avtalad tjänst skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som Andersbo wakeboard club handelsbolag rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Andersbo Wakeboard Club Villkor